Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Athens Ambulance, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ, ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ


Athens Ambulance        φροντίζουμε την υγεία σας
24ωρες      διακομιδές ασθενών σε όλη την Ελλάδα
1η            ιδιωτική εταιρία διακομιδών στην Αθήνα με εμπειρία 22 ετών
24ωρες    φροντίζουμε τις ανάγκες σας
1η             ιδιωτική εταιρία με ποιότητα ISO 9001 στις υπηρεσίες της
24ωρες     δίνουμε βήμα στους άξιους,
                       για τους ανταγωνιστές μας και η μίμηση είναι τέχνη.
1η             ιδιωτική εταιρία με νοσηλευτή ΤΕΙ ή ΑΕΙ σε κάθε διακομιδή
24ωρες     διαθέτουμε ιατρούς εν ενεργεία εντατικολόγους, 
                        με ειδικότητα αναισθησιολογίας,    πνευμονολογίας ή καρδιολογίας
1η            ιδιωτική εταιρία με δωρεάν παροχή ιατρικών συμβουλών,   
                      έως και δύο μήνες μετά  από κάθε διακομιδή 
24ωρες     δωρεάν τηλεϊατρική κάλυψη στα ασθενοφόρα μας στην διακομιδή,
                       σε συνεργασία με την CardioExpress για αποστολή ΗΚΓ
                       και λήψη ιατρικών συμβουλών.

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Athens ambulance, is a new life… is your life.

•   Athens Ambulance Services are reachable by an emergency phone number:  
                                                  210 72.99.000  and 69.43.110.000
•   Athens Ambulance Services are on contract with Mondial Assistance,
to respond to certain situations, which means when people dial an emergency number it is possible that a private ambulance service will assist them.
•    Athens Ambulance is common in Athens 24 / 7, for all over cities in Greece.
•   Athens Ambulance Services is particularly beneficial to the citizens who count on rapid ambulance response time. We have nurses and paramedics on board, and often have doctors.
•   Athens Ambulance Services can be called directly in non-urgent situations. When people need non-emergency transportation to a hospital, e.t.c., is the best way to go.
•   Athens Ambulance offer a range of services, from non-urgent transport to emergency care in a backup role, and often are called when public ambulance are not available.
•   Athens Ambulance cover hospitals, nursing homes, assisted living facilities, rehabilitation centers and stadiums in our area, because need ambulances on standby for sporting events and other events that take place at the stadium. Many times participants or spectators or residents of these facilities have a medical emergency and need to be transported to the hospital for non life-threatening reasons. 
•   Athens Ambulance join any local organizations, any network, or people in the communities who have events that need ambulances on standby such as, festivals, car races and concerts.
•   Athens Ambulance Services can provide basic life support.
•   Athens Ambulance have a contract with private companies and also serve other large corporations, for example, might keep a private ambulance on call in case any employees need the services.
•   Athens Ambulance Services invest in satellite navigation units for the ambulances, enabling drivers to instantly calculate the shortest route to any given location. This will shave precious minutes off run times.
•   Athens Ambulance training the drivers in defensive driving techniques so they are more comfortable driving the ambulance quickly within the requirements of the law. This increases the safety of your wards and allows them to move back to the hospital on time.